Przyznano nam grant w wysokości 94 923,00 zł w ramach programu Zdalna Szkoła

Przyznano nam grant w wysokości 94 923,00 zł w ramach programu Zdalna Szkoła

Przyznano nam grant w wysokości 94.923,00 zł w ramach programu Zdalna Szkoła.
Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do 9 szkół z obszaru Gminy Wołomin w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego nauczania.Wsparciem zostanie objętych 3 nauczycieli oraz 37 uczniów.