Harmonogram prac na ul. Wesołej i Parkowej

kanalizacja

Informujemy o planowanych robotach drogowych na ul. Wesołej i Parkowej w Wołominie. W celu uzupełnienia brakujących przyłączy do mediów do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Traugutta, ul. Legionów, ul. Parkowej, ul. Mickiewicza, ul. Wesołej w Wołominie prosimy do 31.01.2023 r. kontaktować się z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sprawdź harmonogram prac poniżej:

ul. Wesoła:

– odcinek od ul. Sikorskiego do ul Spokojnej – kanalizacja deszczowa (zakończenie robót do 16.01.2023 r.)

– odcinek od ul. Spokojnej do ul. Kresowej – kanalizacja deszczowa (rozpoczęcie robót od 17.01.2023 r.)

– odcinek od ul. Sikorskiego do ul Spokojnej – roboty drogowe (rozpoczęcie od 17.01.2023 r.)

ul. Parkowa:

– odcinek od ul. Gdyńskiej do ul. Lwowskiej – roboty rozbiórkowe (od 18.01.2023 r.)

– odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej – kanalizacja deszczowa (od 18.01.2023 r.)