harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wołomin od 01.04.2023 do 31.03.2024 r.

Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wołomin od 01.04.2023 do 31.03.2024 r. Pobierz (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • harmonogram miasto Wołomin (.PDF) • harmonogram gmina Wołomin (.PDF) Wersja drukowana harmonogramów zostanie standardowo dostarczona przez MZO Wołomin pod wszystkie adresy, dla których została złożona deklaracja. Dodatkowe egzemplarze wersji drukowanej będzie można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Przypominamy, iż wszystkie odpady należy wystawić

kanalizacja

Informujemy o planowanych robotach drogowych na ul. Wesołej i Parkowej w Wołominie. W celu uzupełnienia brakujących przyłączy do mediów do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Traugutta, ul. Legionów, ul. Parkowej, ul. Mickiewicza, ul. Wesołej w Wołominie prosimy do 31.01.2023 r. kontaktować się z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sprawdź harmonogram prac poniżej: ul. Wesoła: – odcinek od ul. Sikorskiego do ul Spokojnej – kanalizacja deszczowa (zakończenie robót do 16.01.2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wołomin od 01.04.2022 do 31.03.2023 r.

Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wołomin od 01.04.2022 do 31.03.2023 r. Pobierz (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • harmonogram miasto Wołomin (.PDF) • harmonogram gmina Wołomin (.PDF) Wersja drukowana harmonogramów zostanie standardowo dostarczona przez MZO Wołomin pod wszystkie adresy, dla których została złożona deklaracja. Dodatkowe egzemplarze wersji drukowanej będzie można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Przypominamy, iż wszystkie odpady należy wystawić

odpady

Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wołomin w terminie od 01.04.2022 do 31.03.2023 r. Pobierz (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): • harmonogram miasto Wołomin (.PDF) • harmonogram gmina Wołomin (.PDF) Wersje papierowe harmonogramu można już pobierać w Urzędzie Miejskim w Wołominie (przy wejściu). Przypominamy, iż wszystkie odpady należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 w dniu odbioru. Niewystawienie odpadów skutkować będzie ich niezabraniem.

Wołomińscy Odkrywcy Przyrody wracają!

Już w najbliższy czwartek, 8 lutego, odbędą się pierwsze w nowym roku zajęcia przyrodnicze z Panem Gerardem Sawickim! Miejsce i godzina nie ulegają zmianie – zapraszamy na godzinę 17.00 na poddasze Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 32.