I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe Koła Gospodyń Wiejskich w Równem zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego do wzięcia udziału w I Powiatowym Turnieju Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się dnia 16.10.2021r. w godz. 11:00-17:00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Strachówce.

Koła Gospodyń Wiejskich, które są zainteresowane udziałem w turnieju proszone są o przesłanie załączników (załącznik nr 1 – karta zgłoszenia, załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych) w terminie do dnia 1 września 2021r. do godz. 23:59.

Osoba do kontaktu: Hanna Wronka tel: 512482416, e-mail: kgwrowne123@wp.pl

Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Regulamin I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich
załącznik nr 1 – karta zgłoszenia (.PDF)
załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych (.PDF)

Zadanie dofinansowano ze środków Powiatu Wołomińskiego.