II nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

nabór

Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Oferty można składać osobiście w wersji papierowej w kancelarii lub do urny oraz elektronicznie przez ePUAP lub na skrzynkę: nsp@wolomin.org.pl

Termin składania ofert jest do 22 lipca 2021 r. do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Do pobrania:

Ogłoszenie II nabór uzupełniający NSP

Formularz