nabór

MRDPP

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP). TERMIN Kandydatury można zgłaszać w terminie od 27 marca do 17 kwietnia 2023 r. wyłącznie elektronicznie, rejestrując się na stronie

rekrrutacja do gminnych przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na terenie Gminy Wołomin Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które aktualnie korzysta z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 13 lutego do 22 lutego 2023 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie muszą brać udziału w rekrutacji. UWAGA! Niezłożenia deklaracji

organizacje pozarządowe nabór

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w roku 2023. Nabór trwa do 31 października 2022 roku. Więcej informacji znajduje się w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Zlecanie zadań publicznych.

Dzienny Dom Senior plus

Dzienny Dom „SENIOR+” przy ul. Legionów 31 a w Wołominie oferuje pobyt z ciekawym harmonogramem zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, mieszkasz w gminie Wołomin, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Dziennego Domu „SENIOR +” w Wołominie. Jeżeli znasz kogoś, kto byłby zainteresowany ofertą Ośrodka – przekaż tej osobie informacje o naborze.

nabór do straży miejskiej w Wołominie

Straż Miejska w Wołominie szuka pracowników. Rekrutacja prowadzona jest na stanowiska aplikanta i strażnika miejskiego. Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze, który trwa do 31 stycznia 2022 roku. Ogłoszenia o naborze dostępne poniżej: Ogłoszenie – nabór na strażnika miejskiego (.PDF) Ogłoszenie – nabór na aplikanta (.PDF)

Nabór do komisji konkursowych

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w 2022 roku. Zarządzenie wniosek

rysunek 4 seniorów

Dobiega końca obecna kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów. To były trzy trudne lata aktywności naszych seniorów w WRS. Wymogi sanitarne związane z pandemią covidową ograniczyły możliwości działania Rady na ponad rok. Mimo tego w ciągu trzech lat udało się zrealizować wiele projektów i inicjatyw z różnych dziedzin naszego życia. Przypomnijmy choćby organizację popularnych rajdów rowerowych, spotkań rocznicowych, imprez okolicznościowych czy wycieczek. Ważnym elementem były podejmowane przez Radę kwestie ochrony zdrowia, w tym

nabór mdk dźwięk

Już dziś możesz zrobić pierwszy krok, by dołączyć do załogi Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w roli specjalisty ds. dźwięku. Zainteresowany? Prześlij dokumenty do 20 sierpnia na adres mdk@mdkwolomin.pl. Szczegóły naboru na stronie: https://mdkwolomin.pl/j3.mdkwolomin.pl/userfiles/file/specrealdzwiek2.pdf

nabór

Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Oferty można składać osobiście w wersji papierowej w kancelarii lub do urny oraz elektronicznie przez ePUAP lub na skrzynkę: nsp@wolomin.org.pl Termin składania ofert jest do 22 lipca 2021 r. do godz. 12.00. Szczegóły w załącznikach poniżej. Do pobrania: Ogłoszenie II

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Elżbieta Radwan – Gminny Komisarz Spisowy w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Oferty można składać osobiście w wersji papierowej w kancelarii lub do urny oraz elektronicznie przez ePUAP lub na skrzynkę: nsp@wolomin.org.pl. Termin składania ofert jest do 22 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.