Informacja dotycząca tunelu przy stacji PKP Wołomin Słoneczna

Komunikat

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan mając na uwadze dobro i potrzeby mieszkańców w dn. 23 czerwca 2021 roku po raz kolejny wystąpiła do PKP PLK S.A. w Siedlcach oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny w Warszawie z apelem o natychmiastową interwencję w sprawie tunelów w ciągu ul. Sasina oraz ul. Geodetów w Wołominie. W piśmie szczegółowo opisano problem, który wymaga podjęcie konkretnych działań związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej w ciągu ul. Geodetów w Wołominie.

Dodatkowo Rada Miejska w Wołominie na podstawie uchwały Nr XXXVI-103/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zaapelowała do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęcie natychmiastowych działań, polegających na sprawdzeniu infrastruktury odwodnienia tunelu w ciągu ul. Geodetów w Wołominie. Link do uchwały: https://wolomin.bip.net.pl/?a=19643.

Wszystkie uwagi, które spływają do Urzędu Miejskiego w Wołominie dotyczące infrastruktury kolejowej są na bieżąco zgłaszane do PKP. Od momentu oddania inwestycji w 2018 roku zgłosiliśmy kilkadziesiąt usterek – ich dokumentacja zajmuje wiele obszernych segregatorów. Reagujemy na każde zgłoszenie od mieszkańców, ale zgodnie z prawem gmina nie może podjąć żadnych działań na obiekcie, który nie jest jej własnością.

Projekt modernizacji linii kolejowej był procedowany w latach 2013-2014, za kadencji burmistrza Ryszarda Madziara. Prace na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka były prowadzone w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”. We wspomnianym okresie gmina Wołomin nie zgłosiła żadnych uwag do projektu, czego skutki mieszkańcy odczuwają do dzisiaj. Burmistrz Elżbieta Radwan od lat zabiega o wprowadzenie koniecznych modyfikacji. Modernizacja została wykonana przy wsparciu z funduszy unijnych, co wiąże się m.in. z obowiązkiem zachowania tzw. trwałości projektu. Każda, nawet drobna zmiana musi być zatwierdzona.

Komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pasażerów po każdym większym deszczu wystawiane są na próbę. Intensywne opady utrudniają korzystanie z infrastruktury osobom z różnego rodzaju ograniczeniami w poruszaniu się. Windy nie działają, a żeby przywrócić ruch w tunelu przy stacji PKP Wołomin Słoneczna konieczne są interwencje straży pożarnej. Każda taka sytuacja jest przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie zgłaszana i monitorowana, jednak tylko PKP jako właściciel i inwestor może podjąć działania naprawcze na swoim terenie.

W związku z powyższym burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan po raz kolejny apeluje o;
– Dokonanie przeglądów technicznych istniejącej infrastruktury przy obu tunelach (w ciągu ulicy Sasina i ul. Geodetów);
– Wymianę urządzeń lub dokonanie modernizacji elementów infrastruktury, która odpowiada za sprawne działanie systemów kanalizacji deszczowej znajdującej się w tunelu przy ul. Geodetów – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635, aby uniknąć w przyszłości przypadków zalania wodą przy gwałtownych opadach deszczu;
– Wykonanie naprawy infrastruktury, która uległa zniszczeniu – windy, elementów jej wyposażenia, barierek etc.
W związku z brakiem reakcji ze strony PKP w dn. 20 lipca zostało wysłane kolejne pismo, w którym burmistrz Wołomina domaga się podjęcia stosownych działań.