pkp

Spotkanie z przedstawicielami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA

29 czerwca w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie planowanych inwestycji PKP, które będą miały ogromy wpływ na życie mieszkańców gminy Wołomin. Podczas spotkania została omówiona, wnioskowana przez nas wielokrotnie, potrzeba budowy przeprawy pieszo-rowerowej (wraz z dojściami do peronów) w ciągu ul. Piłsudskiego w Wołominie oraz konieczność likwidacji przejazdu w poziomie szyn przy stacji PKP Zagościniec. Planowanie budowy

Zmiany w rozkładzie jazdy PKP - Koleje Mazowieckie – KM

UWAGA! Zmiany na wybranych liniach! Od 31/03/2020 będą obowiązywać zmiany na liniach nr 2 i 6. Z uwagi na zgłaszaną przez podróżnych wysoką frekwencję w składach obsługujących pociągi na linii nr 6 zostaną uruchomione dodatkowe pociągi: • poc. nr 11746 relacji Tłuszcz 5:01 – Warszawa Wileńska 5:40; • poc. nr 19201 relacji Warszawa Wileńska 5:10 – Tłuszcz 5:48; • poc. nr 10230 relacji Wołomin Słoneczna 6:58 – Warszawa Wileńska 7:21;