Jak postępować w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału?

Jak postępować w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału?

Lasy i pola kryją wiele sekretów. Może się zdarzyć, że podczas spaceru natkniesz się na pamiątkę z czasów wojny. Podpowiadamy, w jaki sposób należy się zachować, żeby nie zrobić krzywdy sobie i otoczeniu w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału.

Po pierwsze pod żadnym pozorem nie wolno podnosić, zabierać, odkopywać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w znaleziony niewybuch lub niewypał! Ciekawość możesz przepłacić kalectwem. Jeśli natkniesz się na nietypowe znalezisko, takie jak:
– zapalnik,
– pocisk,
– bomba lotnicza,
– naboje artyleryjskie i karabinowe,
– pancerzownice,
– granaty,
– miny wszelkich typów,
– ładunki materiałów wybuchowych,
– złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych
Przede wszystkim oddal się na bezpieczna odległość i wezwij odpowiednie służby!

Przygotuj następujące informacje: miejsce i termin wykrycia, wygląd, ilość i gabaryty znalezionych przedmiotów oraz informacje o osobie, która natrafiła na znalezisko i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Podanie tych informacji usprawni przygotowania – służby będą wstanie przewidzieć, jaki sprzęt może być potrzebny do sprawnego przeprowadzenia akcji.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej są odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe. Po znalezieniu takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić następujące służby którymi mogą być:
1. Administracja państwowa lub samorządowa
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wołominie – 22 776 03 00;
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołominie – 22 763 30 22
2. Policja
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie – 22 776 20 21 lub całodobowo 997;
3. Państwowa Straż Pożarna
Komenda Powiatowa PSP w Wołominie – 22 761 33 40 lub całodobowo 998
4. Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Drewnica – 22 781 62 09; 22 781 60 19;
5. Straż Miejska – 22 787 90 50


Bez względu na to, jakie służby powiadomimy, ostatnim etapem przekazania informacji o znalezieniu będą Siły Zbrojne RP. W przypadku gminy Wołomin należy skontaktować się z Patrolem Saperskim przy 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej – 22 681 21 80; 22 681 23 01.


Jego rejonem działania są powiaty ziemskie: garwoliński, łosicki, miński, otwocki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wołomiński oraz powiat grodzki Siedlce.

Pomimo upływu ponad 70 lat od II Wojny Światowej wciąż dochodzi do wypadków i tragedii z użyciem wybuchowych pozostałości wojennych, w których ludzie tracą życie lub zdrowie.

Kategoria: