Kiedy należy dokonać korekty deklaracji za gospodarowanie odpadami

kosze na śmieci odpady

W związku z pytaniami wpływającymi do Urzędu Miejskiego informujemy, że osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy powinny dokonać korekty deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, w której osoby te zamieszkują nieruchomość powyżej miesiąca.

Dokument należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej o zmianie liczby osób w lokalu należy powiadomić zarządcę nieruchomości, który dokonuje stosownej aktualizacji danych w Urzędzie.

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w pokoju 118 (I półpiętro) lub w Punkcie Informacyjnym (parter). Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu formularza ogólnego.