Kolejny rok z „Przystanią Lokalnych Inicjatyw”

Przystań Inicjatyw Lokalnych

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Myśli Logicznej „Myśliciele” na prowadzenie „Przystani Lokalnych Inicjatyw” w 2021 roku.

Przystań Lokalnych Inicjatyw działa w lokalu przy ul. Wileńskiej 32. Jej celem jest tworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwijania pasji i nabywania umiejętności dla ludzi z różnych środowisk oraz dla organizacji pozarządowych, które w lokalu mogą realizować swoje cele statutowe.
W ramach zadania Fundacja będzie realizowała zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej). Planowane zajęcia będą miały charakter edukacyjny, artystyczny oraz społeczny. Lokal będzie też udostępniany organizacjom pozarządowym, a fundacja będzie koordynowała współpracę, by Przystań tętniła życiem i dobrymi, społecznymi praktykami.