przystań lokalnych inicjatyw

Przystań Lokalnych Inicjatyw 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art.3 ust.  3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, pod tytułem: „Przystań Lokalnych Inicjatyw”. OGŁOSZENIE KONKURSU Ogłoszenie wyników konkursu  

Stare i nowe potyczki podwórkowe

Fundacja Myśliciele i Przystań Lokalnych Inicjatyw zapraszają do wspólnej zabawy w parku Wodiczki! Wakacyjna nuda?? Nie z nami! Proponujemy dużo ruchu i dobrej zabawy. Pojawią się tradycyjne gry podwórkowe znane od pokoleń jak i te zupełnie nowe. Dla rodziców z maluszkami przygotowaliśmy kocyki z różnymi aktywnościami. Na wspólną zabawę zapraszamy w parku im Bohdana Wodiczki w środy w godz. 11:00-14:00: 6.07, 13.07, 20.07, 27.07, 3.08, 10.08 oraz 17.08. Zapraszamy dzieci,

Przystań Lokalnych Inicjatyw

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, pod tytułem: „Przystań Lokalnych Inicjatyw”. Ogłoszenie konkursu Unieważnia się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Przystań Inicjatyw Lokalnych

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Myśli Logicznej „Myśliciele” na prowadzenie „Przystani Lokalnych Inicjatyw” w 2021 roku. Przystań Lokalnych Inicjatyw działa w lokalu przy ul. Wileńskiej 32. Jej celem jest tworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwijania pasji i nabywania umiejętności dla ludzi z różnych środowisk oraz dla organizacji pozarządowych, które w lokalu mogą realizować swoje cele statutowe. W ramach zadania Fundacja będzie realizowała zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz