Komitet Rewitalizacji – dołącz do zespołu!

grafika przedstawiająca obszar rewitalizacji

Jak Państwo wiecie szukamy aktywnych społecznie mieszkańców, związanych z obszarem rewitalizacji, którzy zechcieliby zaangażować swój czas i energię w prace Komitetu Rewitalizacji.

Tutaj znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące naboru

Ponieważ pojawiają się pytania o to kto może zgłosić swoją kandydaturę przypominamy, że członkami komitetu mogą zostać:

1) przedstawiciele sektora społecznego – mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych

2) przedstawiciele sektora gospodarczego – przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym, właścicieli terenów inwestycyjnych na terenie rewitalizowanym oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z terenu rewitalizowanego,

3) przedstawiciele Gminy Wołomin – nie więcej niż 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wołominie, w tym co najmniej Zastępca Burmistrza Wołomina odpowiedzialny za prowadzenie procesu rewitalizacji, kierownik komórki odpowiedzialnej za wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji” zwany dalej koordynatorem operacyjnym, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za planowanie przestrzenne,

4) przedstawiciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych działających na obszarze rewitalizacji lub związanych z obszarem rewitalizacji,

5) przedstawiciele Wołomińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Osiedla Centrum.

Pytacie Państwo czy wołominianin nie mieszkający na obszarze rewitalizowanym może zostać członkiem komitetu. Oczywiście, pod warunkiem, że jego kandydaturę poprze minimum piętnastu mieszkańców obszaru.

Aby precyzyjnie określić obszar załączamy również dwie mapki:

plan obszaru rewitalizacji zaznaczony na pomarańczowo

 

 

 

 

 

obszar rewitalizacji zaznaczony na czerwono

Kategoria: