Koncepcja budowy ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie

Koncepcja budowy ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie

W związku z planowaną budową ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie oraz rozpoczętymi konsultacjami społecznymi nad jej przebiegiem przedstawiamy dwa warianty budowy tej drogi. Uprzejmie prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z poniższymi koncepcjami:

  • Wariant I – budowa ul. Krymskiej na odcinku od. ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie do ul. Materewicza w Ossowie

Wariant I – kolor czerwony część 1 PDF, część 2 PDF, część 3 PDF

  • Wariant II – budowa ul. Krymskiej na odcinku od ul. Watykańskiej w Majdanie do ul. Poligonowej w Leśniakowiźnie i dalej do ul. Materewicza w Ossowie. Wariant II przewidziano w trzech przebiegach:
  1. IIA – od ul. Poligonowej droga kieruje się na pólnocny-wschód biegnąc przez tereny leśne i dalej po zachodnich granicach działek nr 24-41 do ul. Watykańskiej gdzie włącza się na skrzyżowaniu typu T na wysokości działki nr 194/4
  2. IIB – od ul. Poligonowej droga kieruje się na pólnocny-wschód biegnąc przez tereny leśne i dalej do rejonu działki nr 27 gdzie projektowane jest skrzyżowanie z ul. Szumiącą, następnie poprowadzona jest prostopadle do działek nr 28-41 i włącza się w ul. Watykańską na wysokości drogi położonej na działce nr 220/6
  3. IIC – od ul. Poligonowej droga kieruje się na pólnocny-wschód biegnąc przez tereny leśne i dalej do rejonu działki nr 27 gdzie projektowane jest skrzyżowanie z ul. Szumiącą, następnie przecina działki nr 35/1-43/2, biegnie przy lesie wzdłuż działek nr 46/9 i 46/4 i włącza sie w ul. Watykańską na wysokości ul. Rubinowej.

Wariant IIA – kolor żółty (PDF),Wariant IIB – kolor granatowy i IIC – kolor niebieski (PDF)

Od ul. Materewicza do ul. Poligonowej wszystkie warianty mają wspólny przebieg.

Koncepcja budowy ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie

Kategoria: