Konkurs na najładniejszą kartkę na Wielkanoc 2021

Konkurs na najładniejszą kartkę na Wielkanoc 2021

Zbliża się Wielkanoc, a z nią tradycyjnie już konkurs plastyczny, który polega na zaprojektowaniu okolicznościowej kartki. Do 3 marca 2021 roku czekamy na prace uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wołomin przygotowane w 3 kategoriach wiekowych:

  • Kategoria A – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
  • Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI,
  • Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII.

Ze względu na częściowe zamknięcie szkół i naukę zdalną, konkurs zostanie rozstrzygnięty jednoetapowo.

Prace konkursowe należy wrzucić do skrzynki konkursowej umieszczonej przed Urzędem Miejskim w Wołominie ul. Ogrodowa 4 (wejście główne od strony starostwa powiatowego) w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2021 roku włącznie. Skrzynka jest dostępna w godzinach pracy Urzędu.

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wołomina wybierze 3 najładniejsze kartki świąteczne (po 1 w każdej kategorii wiekowej) oraz przyzna 6 wyróżnień (po 2 w każdej kategorii wiekowej) spośród dostarczonych prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi5 marca 2021 r.

Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i wysłane wraz ze świątecznymi życzeniami od Burmistrza Wołomina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie i mieszkańców gminy Wołomin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763 30 74.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej, która nawiązywać będzie do gminy Wołomin. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4 (nie złożony), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane. Na każdej kartce wymagany jest element akcentujący związek z Gminą Wołomin. Pokażcie charakterystyczne budowle, miejsca lub postacie związane z naszą gminą w świątecznej scenografii! Jesteśmy ciekawi, jakie oryginalne wątki przedstawicie w swoich pracach!

Prace należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora plakatu, nazwa i nr szkoły, klasa.
Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu) – prace bez oświadczeń nie będą oceniane.

Pobierz regulamin konkursu w formacie .DOC lub .PDF (otwieranie pliku rozpocznie się po kliknięciu na odnośnik):
regulamin_konkursu_kartka_Wielkanoc_2021 (.DOC)
regulamin_konkursu_kartka_Wielkanoc_2021 (.PDF)