Zapraszamy do udziału w konkursie „Najładniejsza kartka na Wielkanoc 2023”!

Grafika z tekstem: Zapraszamy do udziału w konkursie najładniejsza kartka na Wielkanoc 2023. Na prace czekamy do 10 marca"

W gminie Wołomin nadejście świąt zwiastuje ogłoszenie tradycyjnego konkursu plastyczny, który polega na zaprojektowaniu okolicznościowej kartki. Do 10 marca 2023 roku czekamy na prace uczniów szkół podstawowych, mieszkających lub uczących się na terenie gminy Wołomin, przygotowane w 3 kategoriach wiekowych:

Kategoria A – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI,
Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty jednoetapowo. Prace konkursowe należy wrzucić bezpośrednio do skrzynki konkursowej umieszczonej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4 (od strony starostwa powiatowego) w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 roku włącznie. Skrzynka jest dostępna w godzinach pracy Urzędu.

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wołomina wybierze 3 najładniejsze kartki świąteczne (po 1 w każdej kategorii wiekowej) oraz przyzna 6 wyróżnień (po 2 w każdej kategorii wiekowej) spośród dostarczonych prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2023 r. Zwycięskie prace z każdej kategorii prace zostaną wydrukowane i wysłane wraz ze świątecznymi życzeniami od Burmistrza Wołomina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie i mieszkańców gminy Wołomin.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej, która nawiązywać będzie do gminy Wołomin. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4 (nie złożony), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane. Na każdej kartce wymagany jest element akcentujący związek z gminą Wołomin, np. charakterystyczne budowle, miejsca lub postacie związane z naszą gminą. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za wykorzystanie innego niż herb elementu!

Prace należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora plakatu, nazwa i nr szkoły, klasa.
Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu) – prace bez oświadczeń nie będą oceniane. Prace wraz z oświadczeniem należy wrzucać do specjalnie oznaczonej urny znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Wołominie (od strony Starostwa Powiatowego) w godzinach pracy jednostki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763 30 05.

Pobierz regulamin konkursu w formacie .DOC lub .PDF (otwieranie pliku rozpocznie się po kliknięciu na odnośnik):
Regulamin konkursu kartka na Wielkanoc 2023 (.DOC)
Regulamin konkursu kartka na Wielkanoc 2023 (.PDF)