Konkurs „Najładniejsza kartka na Wielkanoc 2024”!

Konkurs "Najładniejsza kartka na Wielkanoc 2024"!

W gminie Wołomin nadejście świąt zwiastuje ogłoszenie tradycyjnego konkursu plastyczny, który polega na zaprojektowaniu okolicznościowej kartki. Do 4 marca 2024 roku czekamy na prace uczniów szkół podstawowych, mieszkających lub uczących się na terenie gminy Wołomin, przygotowane w 3 kategoriach wiekowych:

Kategoria A – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI,
Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty jednoetapowo. Prace konkursowe należy wrzucić bezpośrednio do skrzynki konkursowej umieszczonej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4 (od strony starostwa powiatowego) w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2024 roku włącznie. Skrzynka jest dostępna w godzinach pracy Urzędu.

W ramach Konkursu jury wyłoni trzech laureatów oraz wyróżni 6 uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2024 r. Zwycięskie prace z każdej kategorii prace zostaną wydrukowane i wysłane wraz ze świątecznymi życzeniami od Burmistrza Wołomina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie i mieszkańców gminy Wołomin.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej, która nawiązywać będzie do gminy Wołomin. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4 (nie złożony), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane. Na każdej kartce wymagany jest element akcentujący związek z gminą Wołomin – charakterystyczne budowle, miejsca lub postacie związane z naszą gminą.

Prace należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora plakatu, nazwa i nr szkoły, klasa.
Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu) – prace bez oświadczeń nie będą oceniane. Prace wraz z oświadczeniem należy wrzucać do specjalnie oznaczonej urny znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Wołominie (od strony Starostwa Powiatowego) w godzinach pracy jednostki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763 30 05.

Pobierz regulamin konkursu w formacie .DOC lub .PDF (otwieranie pliku rozpocznie się po kliknięciu na odnośnik):
Regulamin konkursu kartka na Wielkanoc 2024 (.DOC)
• Regulamin konkursu kartka na Wielkanoc 2024 (.PDF)