Konkurs „Nasza pływalnia ma 10 lat”

Konkurs „Nasza pływalnia ma 10 lat”

Wołomińska Pływalnia ma już 10 lat! Z tej okazji zorganizowano konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody!

Żeby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę plastyczną związaną z jubileuszem Pływalni. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4 (nie złożony), wykonane dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu). Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 11 czerwca 2021 roku włącznie do skrzynki podpisanej “Konkurs jubileuszowy”, umieszczonej na parterze budynku Pływalni w Wołominie, ul. Korsaka 4. Pracę należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora pracy, nazwa i nr przedszkola/szkoły, klasa. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu).

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie wybierze 3 najładniejsze prace (po 1 w każdej kategorii wiekowej) i przyzna 3 nagrody jubileuszowe spośród dostarczonych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2021 roku.

Pliki (kliknij na dokument, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Regulamin konkursu Pływalnia ma 10 lat (.PDF)

Źródło: Pływalnia Wołomin (link do artykułu)