Konkurs patriotyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej

Informacja dot. Konkursu patriotycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej

Stowarzyszenie „Kobiety wspierają Kobiety” zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych do udziału w konkursie Pieśni Patriotycznych „Młodzi śpiewają dla Niepodległej”. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, wołomińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, mińskiego, siedleckiego, łosickiego i garwolińskiego.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie pieśni patriotycznej w języku polski. Regulamin dopuszcza występy solowe oraz w zespołach do pięciu osób. Laureaci konkursu wystąpią w trakcie uroczystego koncertu „Młodzi śpiewają dla Niepodległej”, który odbędzie się 18 listopada 2023 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Na zwycięzców czekają również cenne nagrody.

Konkurs będzie odbywał się w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać na adres email: kobietywspierajakobiety@gmail.com do dnia 22 października 2023 roku. Zgłoszenie wymaga wypełnienia karty zgłoszenia, które stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Pieśni Patriotycznych pn. „Młodzi śpiewają dla Niepodległej” dostępnego na stronie: https://www.facebook.com/StowarzyszenieKWK (link). Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie linku do filmu z wykonywanym utworem muzycznym zamieszczonym na YouTube.

Źródło: Stowarzyszenie „Kobiety wspierają Kobiety”