Wyniki konkursu plastycznego “Woda to skarb”

Wyniki konkursu plastycznego "Woda to skarb"

Słodka woda już dawno przestała być zasobem odnawialnym. Zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest się w stanie odtworzyć. Ziemia, choć określana mianem „Błękitnej planety” i pokryta w 70% wodą, może nie zaspokoić w przyszłości rosnących potrzeb ludzkości w zakresie wody pitnej. Musimy pamiętać, że tylko 2,5% pokrywającej kulę ziemską wody to woda słodka, nadająca się do picia. Szerzmy zatem wiedzę o tym, że woda to nasz skarb. Dbajmy o niego, póki mamy na to czas.

Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku ustanowiło Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day), obchodzone corocznie 22 marca. Ma ono przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Z okazji Światowego Dnia Wody odbył się w Wołominie konkurs “Woda to skarb”.

W 3 kategoriach złożono łącznie 60 prac, 3 z nich zostały odrzucone z powodów formalnych. Z pozostałych prac wyłoniono zwycięzców i osoby wyróżnione w kategorii A i B. Wyboru w dn. 18 kwietnia 2018 roku dokonała komisja konkursowa, w skład której weszli Małgorzata Izdebska (sekretarz gminy Wołomin), Joanna Żero (Wydział Planowania i Rewitalizacji), Michał Kawka (naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska), Kamila Wilczyńska (Wydział Ochrony Środowiska), Dominika Kaca (Wydział Ochrony Środowiska) oraz Agata Piechocka (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Komunikacji).

ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:
Kategoria A: Aleksandra Stodolak, klasa 1e, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie
Kategoria B: Maksymilian Ryszawy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
Kategoria C: Maria Jarzębska, klasa 3b, Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 1 w Wołominie

Zobacz zwycięskie prace (kliknij, żeby powiększyć):

Wszystkie informacje oraz lista osób wyróznionych znajdują się w PROTOKÓŁ KOMISJI (PDF).

Regulamin konkursu: Plik (PDF)

Zapraszamy do udziału w konkursie!