Konsultacje Programu Współpracy na 2022 rok

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Program współpracy to dokument, który określa zakres i formy współpracy, a także priorytetowe obszary zadań publicznych, które Gmina Wołomin realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do dnia 30 września br. do godz. 13.00 na adres e-mail: dialog@wolomin.org.pl.

Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):

Zarządzenie Nr 245/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 1 września 2021 r. w sprawie w ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku