Konsultacje projektu uchwały dotyczącej dotyczącej dotacji dla placówek edukacyjnych

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej dotyczącej dotacji dla placówek edukacyjnych

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

zarzadzenie_350-2017

Kategoria: