Kontrole biletów w autobusach linii lokalnych

Infografika Autobus L35 na tle drzew i miasta

W nawiązaniu do dużej ilości pytań mieszkańców gminy Wołomin, dotyczących kontroli biletów w autobusach linii lokalnych – L kursujących na terenie miasta i gminy Wołomin, Gmina Wołomin informuję, że przedsiębiorstwo działające pod nazwą – PHU BATEX Barbara Stępel, przeprowadza na zlecenie STALKO PRZYBYSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA kontrole biletów w autobusach linii lokalnych – L, zgodnie i w poszanowaniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.).

Odnosząc się do kwestii legalności dokonywania kontroli biletów przez kontrolerów PHU BATEX, Gmina Wołomin zapewnia, że wszelkie działania prowadzone są w zgodzie z obowiązującym prawem.

Informację dotyczącą kontroli biletów w autobusach linii lokalnych – L, możemy znaleźć również na stronie internetowej przewoźnika – STALKO Przybysz i Wspólnicy Sp. J.: https://www.stalko.net.pl/linie-ztm-warszawa.html