BądźDorosłyChrońDzieci

Szkolenie kampania antyalkoholowa

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach kampanii „Bądź dorosły. Chroń dzieci”. Tym razem będzie to szkolenie pod tytułem „DZIECKO w procedurze Niebieskiej Karty – perspektywa prawna i psychologiczna”. Szkolenie odbędzie się 11 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00-15:00 w Centrum Aktywności Wołomin – Stara Elektrownia przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie. W 2022 roku Gmina Wołomin z sukcesem zrealizowała lokalną kampanię społeczną pod nazwą: BĄDŹ DOROSŁY CHROŃ DZIECI. Kampania

OPTU zajęcia

Czy profilaktyka może być ciekawa. Tak, jeśli łączy ze sobą dobrą zabawę. Podczas letnich warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych organizowanych przez OPTU wołomińska młodzież poznała cenne rady dot. bezpieczeństwa. Przypomnieliśmy najmłodszym również o zakazie spożywania alkoholu poniżej 18. r.ż. To kolejny punkt programu kampanii „Bądź dorosły. Chroń dzieci”. Uświadamiamy najmłodszych przed tym co może zagrażać ich zdrowiu i życiu. Troska o dzieci i ochrona ich przed zagrożeniami to dla nas priorytet.

wakacje z profilaktyką w górach

Od profilaktyki nie ma wakacji! To dobry czas na edukację najmłodszych! 25 dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat przebywało na 10-dniowej kolonii letniej w Murzasichle koło Zakopanego. Bogaty program rekreacyjny uwzględniał między innymi wycieczki piesze, całodniową wycieczkę autokarową, zajęcia sportowe, konkursy, ognisko i dyskoteki. Dodatkowo, wyjazd zawierał program profilaktyczny o charakterze działań profilaktyki uniwersalnej prowadzony w kierunku eliminacji uzależnień takich jak palenie tytoniu, używanie środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków),

kampania Bądź dorosły Chroń dzieci

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poważne szkody związane z piciem alkoholu przez najmłodszych występują u około 10–15% populacji w wieku między 15 a 18 rokiem życia! Dlaczego dzieci i młodzież uzależniają się od alkoholu? Jak przeciwdziałać alkoholizmowi wśród najmłodszych? W profilaktyce uzależnień kluczowy jest trzeźwy dom. Negatywne wzorce spożywania alkoholu wynoszone z rodziny, są często przyczyną picia przez nieletnich i dorosłych. To rodzice najczęściej kształtują nawyki i zainteresowania

citylight kampania

Nasza kampania „Bądź dorosły. Chroń dzieci” już jest na mieście i przypomina o konsekwencjach sprzedaży alkoholu nieletnim. Odmowa sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim jest jedną z granic, która dzieli młodego człowieka od alkoholu i dzięki której ma on szansę wejść w życie dojrzalej, odpowiedzialnie, a przede wszystkim bezpieczniej! Nie pozwól na sprzedaż alkoholu nieletnim. BĄDŹ DOROSŁY. CHROŃ DZIECI!

kampania Bądź dorosły. Chroń dzieci

Sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18. roku życia jest w Polsce przestępstwem. Mimo to alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną i dostępną używką wśród niepełnoletniej młodzieży. W Wołominie trwa kampania edukacyjno-informacyjna „Bądź dorosły. Chroń dzieci”. Przypominamy sprzedawcom obowiązujące przepisy w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz kształtujemy właściwe postawy dorosłych świadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Alkohol zawsze trafia do młodych ludzi ręką dorosłego, dlatego przypominamy: Nie ważne na ile wyglądasz Nie ważne na ile

kampania Bądź dorosły. Chroń dzieci

Pakiety edukacyjno–informacyjne związane z naszą kampanią „Bądź dorosły. Chroń dzieci” już trafiły do pierwszych sklepów w Wołominie. By wzmocnić reakcje na naruszanie prawa przedstawiciele Komisji Bezpieczeństwa RM – przewodniczący Piotr Sikorski oraz radna Magdalena Zych oraz zastępca burmistrza Łukasz Marek i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie spotkali się z właścicielami wołomińskich sklepów. Sprzedawcy znajdą w pakietach wskazówki ułatwiające asertywną odmowę sprzedaży alkoholu nieletnim i zasady dotyczące egzekwowania okazania dowodu przez