Lista projektów dofinansowanych w ramach Wołomińskiego Funduszu Senioralnego

Wołomiński Fundusz Senioralny

Przedstawiamy poniżej listę projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków do Wołomińskiego Funduszu Senioralnego na rok 2022, które spełniły kryteria oceny formalnej i merytorycznej oraz otrzymały dofinansowanie.

Nazwa projektu:

  • Senior żyje z pasją;
  • Sybiracy społecznie;
  • Uroczystości w kole seniora;
  • Kobiety Wołomina;
  • Jesień życia;
  • Aktywny senior z kulturą za pan brat;
  • Aktywny senior w klubie Słoneczna;
  • Szlakiem literackim po Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie.