Mobilny PSZOK odbierze odpady problemowe od mieszkańców

Mobilny PSZOK

Na ulice gminy Wołomin wyruszył Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inauguracji MPSZOK towarzyszyła akcja WOŁOMIN ODZYSKUJE NA WIOSNĘ, podczas której mieszkańcy wymienili odpady problemowe na sadzonki roślin. Do 2 stacjonarnych PSZOK-ów na terenie gminy dołączył trzeci, w wersji na kołach. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania kilkunastu rodzajów tzw. odpadów problemowych. Podczas akcji inaugurującej funkcjonowanie MPSZOK-u w gminie Wołomin zebrano zebrano 1300 kg elektroodpadów oraz 360 kg zużytych baterii. Wydano łącznie 961 sadzonek.

W trakcie postoju w wyznaczonych miejscach na terenie gminy mieszkańcy będą mogli przekazać do MPSZOK m.in. żarówki, baterie, akumulatory, mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po detergentach i środkach ochrony roślin, farby, tusze i tonery do drukarek, przeterminowane leki, tremometry, igły czy strzykawki. Regulamin i harmonogram funkcjonowania MPSZOK można znaleźć na stronie https://mzo.wolomin.pl/kategoria/mpszok.

– Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowi odpowiedź na liczne sygnały od mieszkańców związane z tzw. odpadami problemowymi. Pierwszy okres działania MPSZOK traktujemy jako pilotaż, który pozwoli jeszcze lepiej dostosować funkcjonowanie urządzenia – mówi Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina.

Inauguracja MPSZOK odbyła się 9 kwietnia 2022 roku przed Urzędem Miejskim w Wołominie. Wydarzeniu towarzyszyła akcja WOŁOMIN ODZYSKUJE NA WIOSNĘ. W godzinach od 10 do 13 mieszkańcy wymieniali baterie oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny na sadzonki roślin. Nie zabrakło również warsztatów ekologicznych.

– Nasze odpady to nasz wspólny problem i nasze wspólne zadanie, aby jak najwięcej ZYSKIWAĆ poprzez ODZYSK. MSZPOK to jedno z rozwiązań, które ma służyć usprawnieniu selektywnej zbiórki odpadów w naszej gminie oraz przyczynić się do wzrostu poziomu recyklingu – mówi Jarosław Kubała, Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.