MPSZOK – trasa w czerwcu 2023

MPSZOK

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Wołomin wspólnie z Miejskim Zakładem Oczyszczania zapraszamy do skorzystania MPSZOK, czyli specjalnego urządzenia do zbierania w sposób selektywny najpopularniejszych odpadów problemowych. Teraz szybko i bezpiecznie oddacie do utylizacji m.in. żarówki, drobny sprzęt RTV i ADG, zużyte baterie czy przeterminowane leki. 

MPSZOK przyjmuje różnego rodzaju odpady problematyczne dostarczane na miejsce zbiórki przez mieszkańców gminy, jak np.:
• chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, środki ochrony roślin, odczynniki fotograficzne, alkalia, kwasy (w zamkniętych i nie cieknących opakowaniach);
• przeterminowane leki;
• termometry;
• zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe;
• świetlówki, żarówki, lampy energooszczędne;
• tusze i tonery do drukarek;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny małogabarytowy (suszarki, lokówki, telefony, laptopy, myszki, klawiatury, monitory, itp.);
• pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
• oleje, tłuszcze jadalne (w zamkniętych i nie cieknących opakowaniach);
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki).

MPSZOK będzie przyjmował odpady w następujących dniach:

Miejscowość

Lokalizacja

Data

Godzina

Nowe Lipiny

Parking przy placu zabaw

ul. Rolna

03.06.2023 r.

08.00-9.30

Majdan/

Mostówka/

Cięciwa

Parking przy dawnej Szkole Podstawowej ul. Racławicka 2

10.00-11.30

Leśniakowizna

Parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Kasprzykiewicza 153

12.00-13.30

Ossów

Turów

Parking przy Szkole Podstawowej

ul. Matarewicza 148

14.00-15.30

Duczki

Parking przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym

ul. Szosa Jadowska 37

10.06.2023 r.

09.00-11.00

Stare Grabie

Parking przy Szkole Podstawowej

ul. Cichorackiej 8

11.30-13.30

Nowe Grabie

Parking przy Cmentarzu

14.00-15.30

Wołomin

Parking „Parkuj i Jedź” skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Gdyńskiej

17.06.2023 r.

09.00-11.00

Czarna/

Helenów

Parking przy Szkole Podstawowej

ul. Witosa 52

11.30-13.30

Zagościniec/

Lipinki

Parking przy Szkole Podstawowej

ul. Szkolna 1

14.00-16.00

Wołomin

Parking Urzędu Miejskiego
Wołomin ul. Ogrodowa 4

24.06.2023 r.

09.00-12.00

Wołomin/

Stare Lipiny

Parking Szkoły Podstawowej nr 7

ul. Poprzeczna 6

12.30-14.30

Informacji w sprawie funkcjonowania Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) udzielają:
• Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. – tel. 22 318 14 92
• Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie. – tel. 22 763 30 47

Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, aby rozpocząć jego pobieranie):
Regulamin MPSZOK (PDF)