Najważniejsze inwestycje 2020 roku

grafika z najważniejszymi inwestycjami w gminie Wołomin

2020 był dobrym rokiem dla inwestycji. Zakończyliśmy budowę pięknego nowoczesnego przedszkola. Przebudowaliśmy SP w Zagościńcu, by stała się przyjaznym miejscem dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zbudowaliśmy komfortowy parking „Parkuj i Jedź” oraz przebudowaliśmy ul. Przytorową w Duczkach. Przy stacji PKP w Zagościńcu od strony Lipinek również wybudujemy parking, by dojazd do pracy dla mieszkańców okolicznych sołectw był jak najbardziej wygodny i ekologiczny. W 2020 rozpoczęliśmy też ważną inwestycję w centrum Wołomina – centrum przesiadkowe w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego, które stanie się prawdziwym sercem komunikacyjnym miasta.

Gmina Wołomin zmienia się na naszych oczach. Poniżej lista najważniejszych inwestycji 2020 roku:

✅ Budowa przedszkola przy SP nr 7 w Wołominie.

✅ Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu.

✅ Budowa ul. Przytorowej w Duczkach.

✅ Budowa Parkingu P+J przy ul. Przytorowej.

✅ Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie.

✅ Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem.

✅ Budowa ul. Długiej w Duczkach.

✅ Budowa ul. Kurkowej w Wołominie.

✅ Modernizacja ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny.

✅ Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.

✅ Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie.

✅ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Starych Grabiach.

✅ Modernizacja wejścia do budynku szkoły w Duczkach.

✅ Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości.

✅ Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej.