Najważniejsze inwestycje w infrastrukturę gminną w 2021 roku

inwestycje w infrastrukturę gminną

Miliony złotych zainwestowaliśmy w 2021 roku na poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa i poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Zakończyliśmy strategiczną inwestycję dla Wołomina – centrum przesiadkowe w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego, które stało się prawdziwym sercem komunikacyjnym miasta. Utwardziliśmy i wyremontowaliśmy dodatkowe kilometry gminnych dróg.

Wśród najważniejszych zrealizowanych w 2021 roku inwestycji możemy wymienić:

  • Centrum przesiadkowe w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie;
  • Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego;
  • Budowa ul. Jodłowej w Wołominie;
  • Remont ul. Brzozowej w Wołominie;
  • Remont ul. Miłej w Duczkach.