Narada obywatelska o kosztach energii

Narada obywatelska o kosztach energii

Nie musimy przekonywać nikogo, że ceny energii bardzo wzrosły w ostatnich latach – widzimy to po rachunkach. Często jednak nie wiemy, czy i co możemy w takiej sytuacji robić. Wszystkie osoby, które chcą zgłębić temat i wiedzieć więcej zapraszamy na naradę obywatelską o kosztach energii.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 32.

Narada będzie częścią działań zainicjowanych przez Fundację Stocznia (aktywny link).

Celem tego działania jest lokalne zidentyfikowanie i diagnoza problemów związanych z ubóstwem energetycznym oraz ogólnie problemów związanych ze wzrostem cen energii. Narada ma być formą dialogu – zebraniem opinii i pomysłów, jak przeciwdziałać istniejącym i rodzącym się zagrożeniom. Na naradę zapraszamy przedstawicieli władz samorządów, lokalnych ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych a także mieszkańców. Podsumowanie dyskusji w formie raportu oraz wypełnione ankiety zostaną przekazane Fundacji Stocznia, która na ich podstawie (oraz takich samych danych zebranych z pozostałych kilkuset narad w całym kraju) sporządzi raport do wykorzystania w konkretnych pracach legislacyjnych.

Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie)
Narada obywatelska o kosztach energii (.PDF)
Plakat informacyjny (.JPG)