Nowa ulica Piwna i nowa organizacja ruchu

Odbiór ulicy Piwnej

Budowa ul. Piwnej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej zakończona. Nowa jezdnia asfaltowa, chodniki, zjazdy, pobocze oraz nowe oświetlenie – z tego nasi mieszkańcy mogą już w pełni korzystać.

Przypominamy kierowcom o nowej organizacji ruchu. Skrzyżowanie ul. Piwnej z ul. Kopernika jest równorzędne, dotychczas ul. Kopernika była z pierwszeństwem przejazdu, a ul. Piwna podporządkowaną.