odbiór

Odbiór ulicy Piwnej

Budowa ul. Piwnej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej zakończona. Nowa jezdnia asfaltowa, chodniki, zjazdy, pobocze oraz nowe oświetlenie – z tego nasi mieszkańcy mogą już w pełni korzystać. Przypominamy kierowcom o nowej organizacji ruchu. Skrzyżowanie ul. Piwnej z ul. Kopernika jest równorzędne, dotychczas ul. Kopernika była z pierwszeństwem przejazdu, a ul. Piwna podporządkowaną.

ulica Brzozowa odbiór

Ponad miesiąc temu ruszyły prace związane z remontem ul. Brzozowej. Teraz już możemy śmiało powiedzieć – zadanie wykonane! Wczoraj oddaliśmy do użytku nowy odcinek od ul. Partyzantów do końca ulicy Brzozowej. Ostatni rok to ogromna zmiana w zakresie poprawy bezpieczeństwa na gminnych drogach. Nasze miasto pięknieje, staje się coraz bardziej funkcjonalne i przyjazne mieszkańcom. A to jeszcze nie koniec!

ulica Jodłowa

Ulica Jodłowa już w pełni gotowa dla mieszkańców. Zmieniło się wiele. W ramach inwestycji zbudowaliśmy jezdnię wraz z placem do zawracania, zbudowaliśmy elementy bezpieczeństwa ruchu, chodniki, zjazdy, pobocze, odwodnienia oraz zamontowaliśmy oświetlenie LED. Jest ładniej i bezpieczniej!

Odbiór ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny

Położyliśmy nową nawierzchnię na ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny. To już kolejna nasza zrealizowana inwestycja. Budowa była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 tys. złotych.