Nowi nauczyciele mianowani w gminie Wołomin

Nauczycielki i burmistrz w sali konferencyjnej. Uroczyste ślubowanie

Dwie nauczycielki naszej Gminy złożyły ślubowanie oraz otrzymały akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Gratulujemy pani Annie Izabelli Obłozie – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie oraz pani Edycie Truszkowskiej – nauczycielce Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie.

Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

Życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej na rzecz wołomińskiej oświaty!