Nowy parking P+R przy ul. Przytorowej w Duczkach czeka na kierowców i rowerzystów

Nowy parking P+R przy ul. Przytorowej w Duczkach czeka na kierowców i rowerzystów

Zakończyły się prace przy budowie parkingu ul. Przytorowej w Duczkach. Parking będzie działał w systemie „parkuj i jedź” – można zostawić samochód i ruszyć w dalszą podróż.

Koszt inwestycji to prawie 800 000 zł. Oprócz wybudowanych 71 miejsc postojowych, w tym 7 dla osób z niepełnosprawnościami, zostały zamontowane wiaty i stojaki na rowery. Dodatkowo inwestycja obejmowała budowę jezdni manewrowej, chodnika, kanalizacji deszczowej, przyłącza elektroenergetycznego do biletomatu, a teren został odpowiednio oświetlony.

Już wkrótce mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z nowoczesnego i potrzebnego parkingu. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podziękowała za długotrwałe negocjacje z PKP zastępcom Dariuszowi Szymanowskiemu i Łukaszowi Markowi, a wiceprzewodniczącej rady Katarzynie Pazio za dopingowanie inwestycji.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z nowego parkingu!