Numery alarmowe

Numery alarmowe

112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM. Numer alarmowy 112 odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych.
Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (link do artykułu)

Wprowadzenie numeru alarmowego 112 nie wyłączyło pozostałych numerów alarmowych do służb ratunkowych: 997 – Policja, 998 – Państwowa Straż Pożarna, 999 – Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Pozostałe numery alarmowe funkcjonujące w Polsce:
987 – centrum zarządzania kryzysowego
991 – pogotowie energetyczne
992 – pogotowie gazowe
993 – pogotowie ciepłownicze
994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
996 – Centrum Antyterrorystyczne

Inne ogólnokrajowe numery do służb powołanych do niesienia pomocy:
116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
800 702 222 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
22 668 70 00 – Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (bezpośredni link do artykułu)

Inne numery przeznaczone dla mieszkańców gminy Wołomin:
Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Wołominie (całodobowo) 22 787 77 69, 22 776 03 00 (link do strony w Biuletynie Informacji Publicznej)
• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Wołominie (w godzinach pracy Urzędu) 22 763 30 20
• Komenda Powiatowa Policji w Wołominie 22 776 20 21
• Sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie: 22 76 13 340 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza pracują całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Dyżurny operacyjny powiatu: 22 776 45 96.
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie 22 776 44 94
• Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wołominie 22 776 38 33
• Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie 22 840 43 33
Straż Miejska w Wołominie: tel. 22 787 90 50, 519 151 363 (pn-pt 6:00-22:00, sob.: 6.00 do 14.00) (link do strony Straży Miejskiej w Wołominie)
• Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie (zgłaszanie awarii) w godz. 15:00 – 7:00 oraz w soboty, niedziele i święta 22 787 55 80/81 wew. 117, 22 787 94 18 (link do wykazu numerów telefonów na stronie ZEC Wołomin)
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie (zgłaszanie awarii)  22 776 21 21, 22 776 33 58, 22 776 22 84, wewnętrzny 101
• Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Wołominie (zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego, drzew powalonych w pasie drogowym lub potrzeby równania dróg) 22 763 30 95