zasady bezpieczeństwa

Numery alarmowe

112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM. Numer alarmowy 112 odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych. Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (link do artykułu) Wprowadzenie numeru alarmowego 112 nie wyłączyło pozostałych numerów alarmowych do służb ratunkowych: 997 – Policja, 998 – Państwowa Straż Pożarna, 999

Bezpieczeństwo w domu zaczyna się od komina!

Trwa okres grzewczy, dlatego pamiętajmy, że to na barkach właścicieli budynków mieszkalnych spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa własnego ogniska domowego. Dom to azyl, w którym czujemy się bezpiecznie, ale dom to również miejsce, w którym może nas spotkać wiele zagrożeń, których nasza wiedza nie obejmuje. Kluczowe zagrożenie wynikające z braku fachowej wiedzy lub niskiego poziomu świadomości, występują najczęściej w zakresie używania urządzeń grzewczych, wraz z prawidłową wentylacja budynków. Samodzielne ogrzewając budynek

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Urzędu Miejskiego w Wołominie

Przypominamy, że zgodnie z rządowymi wytycznymi interesanci na terenie Urzędu Miejskiego w Wołominie są zobowiązani do zasłania ust i nosa przy pomocy maseczki. Powyższego nakazu nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej. Obowiązek ten dotyczy jedynie pracowników podczas bezpośredniej obsługi interesantów. Podstawa prawna: § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d i ust. 4 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Na zdjeciu mężczyzna w maseczcie ochronnej oraz napis: Obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką. Od 27 lutego.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się systematycznie, by monitorować sytuację epidemiczną na terenie gminy i reagować na zmiany i bieżące potrzeby. Dzisiejsze posiedzenie zdominował temat maseczek i coraz większego rozluźnienia naszych zachować w zakresie ich noszenia. Na wniosek Zespołu apelujemy o zakładanie maseczek i stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, że od 27 lutego obowiązuje zakaz używania przyłbic i chust – nos i usta musimy zakrywać maseczką! Zasady bezpieczeństwa