Objazd ul. Geodetów od 5.09

Objazd ul. Geodetów od 5.09

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez wykonawcę prac budowlanych informujemy, że od dn. 5 września 2022 roku w związku z planowaną rozbudową nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 635 (ul. Geodetów w Wołominie) na odcinku od ul. Nowa Wieś do ul. Łukasiewicza/Głowackiego. Inwestycja prowadzona jest na zlecenie marszałka województwa mazowieckiego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu prac.

Kierowców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi niżej plikami (kliknij na dokument, aby rozpocząć jego pobieranie):
Schemat objazdu (.JPG)
Projekt czasowej organizacji ruchu (.JPG)

Jak wynika z przekazanych gminie Wołomin informacji, nie było możliwości zorganizowania ruchu w inny sposób. Całkowite zamknięcie skrzyżowania Geodetów/ Łukasiewcza/ Głowackiego planowane jest na około 2 miesiące. Wykonawca prac deklaruje, że dołoży wszelkich starań, żeby najbardziej uciążliwą dla mieszkańców część prac zakończyć jak najszybciej.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się w okolicy placu budowy i zwracanie uwagi na znaki. Przewidywany czas zakończenia prac to II półrocze 2023 roku.

Mapa przekazana przez wykonawcę prac.