Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Urzędu Miejskiego w Wołominie

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Urzędu Miejskiego w Wołominie

Przypominamy, że zgodnie z rządowymi wytycznymi interesanci na terenie Urzędu Miejskiego w Wołominie są zobowiązani do zasłania ust i nosa przy pomocy maseczki. Powyższego nakazu nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej. Obowiązek ten dotyczy jedynie pracowników podczas bezpośredniej obsługi interesantów.

Podstawa prawna: § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d i ust. 4 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 861, z późn. zm.)