Odpowiedzialność za szkody wywołane przez atak dzikiej zwierzyny

Odpowiedzialność za szkody wywołane przez atak dzikiej zwierzyny

Zwierzęta łowne stanowią własność Skarbu Państwa dlatego, zgodnie z orzecznictwem, odpowiedzialność za nie spoczywa na Skarbie Państwa. Obowiązki w zakresie kontroli i czuwania nad dzikimi zwierzętami spoczywają na wojewodach i Straży Łowieckiej.

Obowiązki Państwowej Straży Łowieckiej obejmują: „nie tylko przeciwdziałanie szkodnictwu wymierzonemu w zwierzęta, ale również – mimo braku wyraźnych w tym zakresie unormowań – ochronę człowieka przed dzikim zwierzęciem (…) na strażnikach spoczywa obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadkach. Gdy zwierzę zachowuje się w sposób nietypowy i opuszczając swoje naturalne środowisko – podchodzi do osiedli ludzkich i atakuje ludzi”.
Źródło: Prawo dla samorządu

Zgłoszenia dotyczące dzikiej zwierzyny powinny być kierowane Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
22 776 03 00.

Przypominamy! Dla własnego bezpieczeństwa:
– nie należy dokarmiać dzików;
– nie należy wyrzucać jedzenia do kompostowników;
– pojemniki na odpady należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach i wystawiać przed dom tylko w dniu wywozu;
– nie zaczepiaj dzików – nie przepędzaj, nie szczuj psem, nie podchodź i nie próbuj głaskać;
– nie spuszczaj psa ze smyczy;
– odejdź spokojnie w przeciwnym kierunku, obserwując zwierzę.