dziki

dziki

Dyspensery z substancją odstraszającą dziki zostały zainstalowane w kolejnych lokalizacjach. To prosty sposób, który skutecznie zniechęca dziki do wkraczania do miasta. W dyspenserach umieszczona jest substancja, która wydziela intensywny zapach – z tego powodu urządzenia umieszczane są w pewnej odległości od zbudowań. Zastosowany preparat jest bezpieczny dla roślin oraz zwierząt domowych. Żeby mógł spełnić swoją funkcję prosimy o niezrywanie i nieniszczenie dyspenserów! Zobacz galerię zdjęć (kliknij na fotografię, aby ją

Dlaczego za dziki odpowiada starostwo?

Dzik w poszukiwaniu pożywienia potrafi pokonać dystans nawet 40 km w ciągu jednej nocy! Zasięg jego bytowania zdecydowanie wykracza poza granice jednej gminy. Łatwy dostęp do jedzenia zachęca dziki do wizyt w okolicy zabudowań. Problem narasta wraz z rozwojem miast, które pochłaniają kolejne tereny, na których wcześniej bytowały zwierzęta. Ponieważ dzika zwierzyna nie należy do żadnej z gmin – stanowi własność Skarbu Państwa – na wszelkie działania związane z dzikami

Na zdjęciu dwa duze dziki

W różnych lokalizacjach gminy Wołomin zostały rozwieszone dyspensery ze specjalistycznym repelentem odstraszającym dziki. Środek jest bezpieczny dla roślin oraz zwierząt domowych i został rozlokowany w okolicach tych miejsc, w których najczęściej pojawiają się dziki. Preparat wydziela bardzo intensywny zapach, dlatego jest umieszczony w pewnej odległości od zabudowy mieszkalnej. Substancja zapachowa uwalnia się powoli i zniechęca dziki do wkraczania do miasta. Żeby preparat mógł spełnić swoją funkcję prosimy o niezrywanie i

Odpowiedzialność za szkody wywołane przez atak dzikiej zwierzyny

Zwierzęta łowne stanowią własność Skarbu Państwa dlatego, zgodnie z orzecznictwem, odpowiedzialność za nie spoczywa na Skarbie Państwa. Obowiązki w zakresie kontroli i czuwania nad dzikimi zwierzętami spoczywają na wojewodach i Straży Łowieckiej. Obowiązki Państwowej Straży Łowieckiej obejmują: „nie tylko przeciwdziałanie szkodnictwu wymierzonemu w zwierzęta, ale również – mimo braku wyraźnych w tym zakresie unormowań – ochronę człowieka przed dzikim zwierzęciem (…) na strażnikach spoczywa obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadkach. Gdy