Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie przy ul. Matarewicza 148 – w pliku Zarz 177-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie przy ul. Poprzecznej 6 – w pliku Zarz 178-2017