Ogłoszenie o konkursie na wypoczynek letni

Ogłoszenie o konkursie na wypoczynek letni

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych”. Oferty można składać do 30 maja 2018 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że obowiązujący wzór formularza oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej (link).

Zobacz tekst zarządzenia nr 159/2018 (.PDF)

zarządzenie o wynikach konkursu

Kategoria: