Opieka nad kotami wolno żyjącymi w 2023 roku

Zdjęcie przedstawiające kota na dworze

Opiekun społeczny zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Wołominie sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi może uzyskać dofinansowanie zabiegu sterylizacji i/lub kastracji, znakowania (poprzez nacięcie ucha) oraz leczenia kota wolno żyjącego na podstawie skierowania, które należy pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie (III piętro, p. 303).

Opiekun społeczny może ubiegać się o zwrot kosztów na podstawie wniosku o wypłatę refundacji zabiegu stanowiącego Załącznik nr 3 do Programu (do pobrania poniżej).

Refundacja będzie przyznawana z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie – Wydział Ochrony Środowiska, piętro III, p. 303 oraz pod numerem tel. 22 763 30 20.

Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie):
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin w 2023 r. (link do Biuletynu Informacji Publicznej gminy Wołomin)
wniosek o wypłatę refundacji zabiegu sterylizacji/kastracji/leczenia/znakowanie (poprzez nacięcie ucha) kotów wolno żyjących z terenu gminy Wołomin (.DOC)
wniosek o wypłatę refundacji zabiegu sterylizacji/kastracji/leczenia/znakowanie (poprzez nacięcie ucha) kotów wolno żyjących z terenu gminy Wołomin (.PDF)