opieka nad zwierzętami

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym” OGŁOSZENIE Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  

komunikat

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się informacjami na temat sytuacji zwierząt w domu śp. Agaty Bochenek, radnej Rady Miejskiej w Wołominie informujemy, że podjęliśmy wszelkie dopuszczalne prawnie działania mające na względzie zabezpieczenie zdrowia zwierząt i ich warunków bytowych. Pani Agata była osobą bardzo zaangażowaną w sprawy społeczne i praw zwierząt. W historii naszej współpracy nigdy nie byliśmy świadkami niewłaściwego traktowania zwierząt przez Panią Agatę. Do urzędu nie wpływały też

Konkurs „Legenda o Miśku” - PRZEDŁUŻENIE TERMINU

UWAGA! Na prośbę mieszkańców zainteresowanych udziałem w konkursie przedłużamy termin zgłaszania prac do poniedziałku 25 lipca 2022 roku włącznie! Publikacja wyników nastąpi w dn. 27 lipca, w Międzynarodowy Dzień Bezpańskiego Psa.  W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy regulaminu: • 1.3: Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2022 roku włącznie. • 2.7: Prace należy złożyć do skrzynki podpisanej Konkurs „Legenda o Miśku”, umieszczonej przy bocznym

Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie psów i kotów domowych w 2022

Urząd Miejski w Wołominie dofinansowuje w 2022 roku przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Wołomin. Urząd Miejski w Wołominie finansuje w 100% elektroniczne znakowanie zwierząt, których właściciele zamieszkują gminę Wołomin, na poniższych zasadach: a) właściciel obowiązany jest wypełnić Załącznik nr 4 do Programu pn. „Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego* znakowania zwierząt w 2022 roku”, a następnie udać

Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w 2022

Opiekun społeczny zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Wołominie sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi uzyska 100% dofinansowanie zabiegu sterylizacji i/lub kastracji oraz leczenia kota wolno żyjącego na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Ochrony Środowiska (Załącznik nr 2 do Programu – do pobrania niżej). Opiekun społeczny może ubiegać się o zwrot kosztów na podstawie wniosku o wypłatę refundacji zabiegu stanowiącego Załącznik nr 3 do Programu. Refundacja będzie przyznawana z uwzględnieniem kolejności

Podsumowanie konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych (link do artykułu na ten temat) na zasadach określonych w uchwale nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (link do uchwały), zgodnie z zarządzeniem Nr 44/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad

pies i kot

Wykaz gabinetów weterynaryjnych na terenie gminy Wołomin (stan na dzień 15 lutego 2022 roku): 1. Przychodnia weterynaryjna, Wołomin, ul. Sikorskiego 97, tel. 22 787 89 06 2. Przychodnia weterynaryjna „Centrum”, Wołomin, ul. Powstańców 15, tel. 22 787 33 66 3. Przychodnia weterynaryjna „Miś”, Wołomin, ul. 1 Maja 22, tel. 501 495 072 4. Przychodnia weterynaryjna „Cztery Łapy”, ul. Mieszka I 8, tel. 22 424 80 18 5. Gabinet weterynaryjny „wwlVet”,

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2022 r.” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do aktywnego uczestnictwa. Projekt pn.: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin

pies i kot

Od 1 lipca 2021 roku zadania z zakresu prowadzenia akcji bezpłatnej sterylizacji, kastracji oraz czipowania (znakowania) psów i kotów oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami przejmuje Wydział Ochrony Środowiska. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 22 763 30 00 wew. 251. Akcja sterylizacji, kastracji oraz czipowania (znakowania) psów i kotów prowadzona jest przez Urząd Miejski w Wołominie do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Warunkiem skorzystania z zabiegu

szczeniak

2 czerwca przypada Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych. To dobry pretekst, żeby skompletować apteczkę dla pupila, zwłaszcza że sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami! Możemy kupić gotowy zestaw lub skompletować go samodzielnie przy pomocy weterynarza. Zadbajmy, żeby w środku znalazły się opatrunki i środki przydatne podczas najczęstszych urazów i przypadłości. Co warto włożyć do apteczki zwierzaka? – płyn odkażający na rany i otarcia – specjalny preparat dla