OPTU – SPZOZ w Wołominie zaprasza do udziału w konkursach

OPTU - SPZOZ w Wołominie zaprasza do udziału w konkursach

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie uprzejmie informuje, że ogłosił konkurs na :

• prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
• prowadzenie grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Osoby zainteresowane więcej informacji uzyskają na stronie internetowej OPTU -SPZOZ (aktywny link do strony)

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie
ul. Powstańców 12
05-200 Wołomin
tel. 22 776 44 88 tel./fax 22 787 85 43