OSIR Huragan poszukuje głównego księgowego

OSIR Huragan poszukuje głównego księgowego

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – Główny Księgowy. Oferty można składać do 22 lipca 2022 roku włącznie w zamkniętej w kopercie, osobiście w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (bezpośredni link do ogłoszenia).