praca

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora OPS w Wołominie

Adekwatnie do posiadanej wiedzy i doświadczenia możesz aplikować na odpowiednie stanowisko urzędnicze: młodszy referent / referent / informatyk / starszy informatyk. Oferujemy ciekawą i stabilną pracę w miłym, zgranym zespole oraz możliwości awansu i rozwoju zawodowego. Informacje nt. wymagań, zadań, warunków pracy oraz listę dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji znajdziecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Wołomin (aktywny link do ogłoszenia). Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 14 października 2022 roku

OPS w Wołominie poszukuje pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie szuka pracowników! Jeżeli lubicie pracę z ludźmi i dla ludzi koniecznie sprawdźcie szczegóły ogłoszeń! • Inspektor/Specjalista w Dziale Specjalistów ds. zasobów, ochrony i kontroli – rekrutacja trwa do 5 września 2022 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (bezpośredni link do informacji). • Pracownik socjalny – rekrutacja trwa cały czas! Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (bezpośredni link do informacji). •

OSIR Huragan poszukuje głównego księgowego

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – Główny Księgowy. Oferty można składać do 22 lipca 2022 roku włącznie w zamkniętej w kopercie, osobiście w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji

Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków - oferta pracy w PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin poszukuje osoby na stanowisko: Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków   Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Wykonywanie badań fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych. Pobieranie i transportowanie próbek wody, ścieków i osadów ściekowych do badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami i instrukcjami. Udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych prowadzenie procesu

Praca w OPS Wołomin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie szuka pracowników na stanowisko: pracownika socjalnego do zespołu ds. usług oraz pracownika do działu finansowo-księgowego. Dla zainteresowanych więcej informacji w ogłoszeniach poniżej: Do pobrania: Ogłoszenie – pracownik socjalny do zespołu ds. usług .pdf Ogłoszenie – dział finansowo-ksiegowy .pdf

PWiK szuka technologa oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. poszukuje osoby na stanowisko: technolog oczyszczalni ścieków. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Nadzór technologiczny nad procesami realizowanymi w oczyszczalni ścieków. Utrzymywanie projektowanego stopnia redukcji zanieczyszczeń w ściekach. Zapewnienie ekonomicznej gospodarki osadami ściekowymi. Wprowadzanie modyfikacji technologii w kierunku stabilizacji, modernizacji i optymalizacji procesu oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej. Ocena wpływu nowo przyłączanych ścieków o charakterze przemysłowym na stabilność procesu technologicznego oczyszczania

OPS w Wołominie zatrudni pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego do zespołu ds. usług (1 etat – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika). Kandydaci mogą dostarczać dokumenty (CV oraz list motywacyjny) do dnia 25 kwietnia 2022r. na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin lub na e-mail: ops@ops.wolomin.pl z dopiskiem: „Pracownik socjalny – umowa na zastępstwo”. Ośrodek skontaktuje się z wybranymi osobami.

terapia

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie zatrudni specjalistę terapii uzależnień (również w procesie certyfikacji). Praca w Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci. Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o kontakt: tel.: 22 776 44 88 lub  22 787 85 43 e-mail: sekretariat@optu-wolomin.pl strona www

lekarz psychiatra

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie zatrudni lekarza psychiatrę. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi: diagnozowanie, konsultacje. Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o kontakt: tel.: 22 776 44 88 lub  22 787 85 43 e-mail: sekretariat@optu-wolomin.pl strona www

Praca dyrektor OPiTU

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie. Zachęcamy do udziału w rekrutacji, która trwa do 14 marca 2022 roku. Treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Do pobrania: Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień –Samodzielnego