Ostatnia prosta przed rozpoczęciem robót na DW 634

zdjęcie ze spotkania w sprawie przebudowy DW634

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbyło się spotkanie ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w przebudowę drogi wojewódzkiej 634, podczas których omówiono najważniejsze kwestie związane z harmonogramem prac, m.in.: kwestie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz harmonogram prac w związku z porozumieniem z PGE Dystrybucja.

Przedstawienie mieszkańcom organizacji ruchu jest kwestią najważniejszą przed rozpoczęciem robót, dlatego poprosiliśmy o możliwie najwcześniejsze przekazanie nam dokumentacji, abyśmy mogli skutecznie poinformować o czekających nas zmianach.