droga

Wprowadzenie Wykonawcy na ul. Sikorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja w Wołominie staje się faktem! Wprowadziliśmy wykonawcę na inwestycję. Rozpoczynamy zaawansowane prace nad jedną z dróg priorytetowych dla mieszkańców.      

wprowadzenie wykonawcy

Wprowadziliśmy wykonawcę na budowę ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową wraz z odcinkami ulic projektowanych. Dodatkowo przebudujemy odcinki ulic Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wołominie z wyposażeniem w postaci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Nie zwalniamy tempa – dzięki gminnym inwestycjom drogowym z każdym rokiem poprawiamy bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

ul. Sikorskiego Wołomin

Wniosek złożony przez gminę Wołomin znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogłoszenie przetargu na budowę ulicy planowane jest na koniec II kwartału tego roku. Wartość projektu; 1 466 043,30 zł. Dofinansowanie: 1 026 230,30 zł.