Ostrzeżenie 1 stopnia PM2,5 i PM10 z 1 marca 2018 r

Ostrzeżenie 1 stopnia PM2,5 i PM10 z 1 marca 2018 r

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Treść komunikatu: Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 2,5 i PM10 – 1 marca 2018

Kategoria: